ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนบ้านเนินไร่
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายอภิรักษ์   ทองจรัส   นายอภิรักษ์ ทองจรัส

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

น.ส.ญาณิชศา   สีไส   น.ส.ญาณิชศา สีไส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

นายสัมพันธ์   คงแจ้ง   นายสัมพันธ์ คงแจ้ง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

นางเรียม   สระบุรินทร์   นางเรียม สระบุรินทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

น.ส.นิสา   สิงห์ฮวบ   น.ส.นิสา สิงห์ฮวบ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

น.ส.ศิวาพร   ถาวรชาติ   น.ส.ศิวาพร ถาวรชาติ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

นายกฤษฏา   กล้องเจริญ   นายกฤษฏา กล้องเจริญ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  

น.ส.พรทิพย์พา   ผกาทิพย์แก่นคำ   น.ส.พรทิพย์พา ผกาทิพย์แก่นคำ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเนินไร่   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th