ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนวัดหัวสำโรง
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายพิทักษ์  เมฆอรุณ   นายพิทักษ์ เมฆอรุณ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางอรุณ  นพทิพย์   นางอรุณ นพทิพย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.ศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์   น.ส.ศรีสุรางค์ บุญสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางวงค์เดือน  ทิมทอง   นางวงค์เดือน ทิมทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นายสมเกียรติ  ทิมทอง   นายสมเกียรติ ทิมทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.ภูษณิศา  สุภกุล   น.ส.ภูษณิศา สุภกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางปราณีต  สำเริง   นางปราณีต สำเริง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.วิลัดดา  ราชพันแสน   น.ส.วิลัดดา ราชพันแสน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.กนิษฐา  สนลอย   น.ส.กนิษฐา สนลอย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางสุชาดา  จันทร์เขียว   นางสุชาดา จันทร์เขียว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย   นางกมลทิพย์ วงศ์โชติพิชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.วิมลพร  เฮงเจริญ   น.ส.วิมลพร เฮงเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางบุญเรือน  บุญคุ้มเกล้า   นางบุญเรือน บุญคุ้มเกล้า

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.นิติกรณ์  แก้วมรกต   น.ส.นิติกรณ์ แก้วมรกต

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.มยุรี	จูเภา   น.ส.มยุรี จูเภา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

นางจุฑารัตน์	เสาวนา   นางจุฑารัตน์ เสาวนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  

น.ส.อังคนา  สะเลอาด   น.ส.อังคนา สะเลอาด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสำโรง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th