ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
จำนวนทั้งหมด 18 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.อัมพิกา  สิริพรม   น.ส.อัมพิกา สิริพรม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางพัฒน์รดี  สมพร   นางพัฒน์รดี สมพร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางศิริวรา  สุดโธ   นางศิริวรา สุดโธ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายปรีชา	ตันเจริญ   นายปรีชา ตันเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางสายหยุด	วงค์หิรัญ   นางสายหยุด วงค์หิรัญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางรัชนี	วิจิตรจินต์   นางรัชนี วิจิตรจินต์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

น.ส.อินทิรา  สุดเสน่หา   น.ส.อินทิรา สุดเสน่หา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

น.ส.น้ำทิพย์	โสมพันธ์   น.ส.น้ำทิพย์ โสมพันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางลาวัลย์  บุญญสิริกูล   นางลาวัลย์ บุญญสิริกูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางลัดดาวัลย์	ศักดิ์สกุล   นางลัดดาวัลย์ ศักดิ์สกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางเสาวลักษณ์  ทองโบราณ   นางเสาวลักษณ์ ทองโบราณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางไสลทิทย์  วชิรพันธุ์   นางไสลทิทย์ วชิรพันธุ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายกระแสร์  ริ้วทอง   นายกระแสร์ ริ้วทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ   นายเทอดศักดิ์ ทองกล่ำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายเดชา  สุขทวี   นายเดชา สุขทวี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

น.ส.ภรณ์ประภา  วิลานัน   น.ส.ภรณ์ประภา วิลานัน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นายพัชรพล  เชิดพงษ์   นายพัชรพล เชิดพงษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  

นางเมทินี  ทองจันทรา   นางเมทินี ทองจันทรา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th