ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนวัดแปลงยาว
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายวัฒนะ   เอี่ยมสุโร   นายวัฒนะ เอี่ยมสุโร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางเสมอ   ตุ่มเจริญ   นางเสมอ ตุ่มเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางรักชนก   รุ่มเจริญ   นางรักชนก รุ่มเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางภัทรประภา   กังวานวิทยาวงศ์   นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นายสมชาย   สุนทรสัจ   นายสมชาย สุนทรสัจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางพิกุล   ยังคง   นางพิกุล ยังคง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางโฉมศรี   กำเหนิดสุข   นางโฉมศรี กำเหนิดสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางรุ่งรัตน์   ร่วมพุ่ม   นางรุ่งรัตน์ ร่วมพุ่ม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นางรัชดา   ริ้วทอง   นางรัชดา ริ้วทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  

นายอรุณชัย   สุภาทิพย์   นายอรุณชัย สุภาทิพย์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแปลงยาว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th