ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายเลียงศักดิ์   เมี้ยนศิริ   นายเลียงศักดิ์ เมี้ยนศิริ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นางรัตนา	ทองจรัส   นางรัตนา ทองจรัส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นายประจวบ   ตันเจริญ   นายประจวบ ตันเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นางสำอางค์   สุนทรสัจ   นางสำอางค์ สุนทรสัจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

น.ส.สมคิด   พัฒนยินดี   น.ส.สมคิด พัฒนยินดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นางพรสวรรค์	ศรีบัว   นางพรสวรรค์ ศรีบัว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

น.ส.พัชรา	อุดมสิน   น.ส.พัชรา อุดมสิน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  

นางจารุภรณ์   สายพิมพ์พงษ์   นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th