ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านท่าคาน
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
จ.ส.อ.ธัญชน เสวครบุรี   จ.ส.อ.ธัญชน เสวครบุรี

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

นายบัญชา นาคสุก   นายบัญชา นาคสุก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

น.ส.ชญาภา แก้วสุวรรณ์   น.ส.ชญาภา แก้วสุวรรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

นางทองนาค สิมศิริวัฒน์   นางทองนาค สิมศิริวัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

น.ส.อภิชญา วงสาโท   น.ส.อภิชญา วงสาโท

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

นายปิยชาติ สุดใจ   นายปิยชาติ สุดใจ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  

นายธงชัย ลีลาสาร   นายธงชัย ลีลาสาร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าคาน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th