ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 23 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสมชาย มะลิซ้อน   นายสมชาย มะลิซ้อน

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.รินนา รินทะระ   น.ส.รินนา รินทะระ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นายจารึก ปัญญาแปง   นายจารึก ปัญญาแปง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.สุรีย์พร เพียรพิจิตร   น.ส.สุรีย์พร เพียรพิจิตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.วาสนา รวดเร็ว   น.ส.วาสนา รวดเร็ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.วราภรณ์ พิพิทจันทร์   น.ส.วราภรณ์ พิพิทจันทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางปนัดดา วรรณดิลก   นางปนัดดา วรรณดิลก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.อรุณ พันธ์บุปผา   น.ส.อรุณ พันธ์บุปผา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.โสภิดา เรืองฤทธิ์   น.ส.โสภิดา เรืองฤทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นายทิวา มะลิลำ   นายทิวา มะลิลำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางสมบุญ ลายประดิษฐ์   นางสมบุญ ลายประดิษฐ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.ศิริรัตน์ สร้างนอก   น.ส.ศิริรัตน์ สร้างนอก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.ภคินี พรหมบุตร   น.ส.ภคินี พรหมบุตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.กาญจนา ฦาชา   น.ส.กาญจนา ฦาชา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นายวินัย สมเสนาะ   นายวินัย สมเสนาะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.เบญจรัตน์ แสนโสดา   น.ส.เบญจรัตน์ แสนโสดา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.จิราภรณ์ โตนวม   น.ส.จิราภรณ์ โตนวม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นายณัฎฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์   นายณัฎฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.ปิยพักตร์ บุญมั่น   น.ส.ปิยพักตร์ บุญมั่น

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางศศิธร พันธ์พรม   นางศศิธร พันธ์พรม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางณันทัชพร ทัศนะ   นางณันทัชพร ทัศนะ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางนันท์นภัส ดวงดี   นางนันท์นภัส ดวงดี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางฐิตารีย์ พงษ์สายเจริญ   นางฐิตารีย์ พงษ์สายเจริญ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th