ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายนิพัฒน์ จริงจิตร   นายนิพัฒน์ จริงจิตร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.วิภาพร หมอรัตน์   น.ส.วิภาพร หมอรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายนิติพัฒน์ กาญจนกุล   นายนิติพัฒน์ กาญจนกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.รุจิรัตน์ บุญยารักษ์   น.ส.รุจิรัตน์ บุญยารักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.ปริณดา แย้มงาม   น.ส.ปริณดา แย้มงาม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายปฏิวัติ ภักดีกุล   นายปฏิวัติ ภักดีกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายร้อยเอ็ด เจริญนางรอง   นายร้อยเอ็ด เจริญนางรอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นางปริญญาภรณ์ บุตะเคียน   นางปริญญาภรณ์ บุตะเคียน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายศิโรจน์ หนูจ้อย   นายศิโรจน์ หนูจ้อย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นางหนูจ้อย ปกิรณะ   นางหนูจ้อย ปกิรณะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.นัฐทินี เจาะประโคน   น.ส.นัฐทินี เจาะประโคน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นางกมลรส แสนสามารถ   นางกมลรส แสนสามารถ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.สุมาลี แพนนิล   น.ส.สุมาลี แพนนิล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.ดวงใจ บุญนาน   น.ส.ดวงใจ บุญนาน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.น้ำทิพย์ ระสอน   น.ส.น้ำทิพย์ ระสอน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

น.ส.สุภิญญา(สุกัญญา) พอดี(กุดทิง)   น.ส.สุภิญญา(สุกัญญา) พอดี(กุดทิง)

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  

นายพรทวี ยอดซื่อ   นายพรทวี ยอดซื่อ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th