ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายซันโย สังวรดี   นายซันโย สังวรดี

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นางสร้อยทิพย์ ถานะลุน   นางสร้อยทิพย์ ถานะลุน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

น.ส.จิรัชฐยากรณ เจริญศรี   น.ส.จิรัชฐยากรณ เจริญศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

น.ส.กมลานันท์ บุญกล้า   น.ส.กมลานันท์ บุญกล้า

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

น.ส.จีรนันท์ ศิริพุฒ   น.ส.จีรนันท์ ศิริพุฒ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นายกฤษณพงษ์ โสธาตุ   นายกฤษณพงษ์ โสธาตุ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นางรำไพพรรณ กตะศิลา   นางรำไพพรรณ กตะศิลา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นายคันสิทธิ์ คิอินธิ   นายคันสิทธิ์ คิอินธิ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

น.ส.อารีย์ เจี่ยฮะสูน   น.ส.อารีย์ เจี่ยฮะสูน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นายหลักชัย จิตรสมาน   นายหลักชัย จิตรสมาน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

ว่าที่ร.ต.นิรุตม์ นามมนตรี   ว่าที่ร.ต.นิรุตม์ นามมนตรี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  

นายอดานาน เบ็ญสอแหละ   นายอดานาน เบ็ญสอแหละ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th