ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านอ่างเตย
จำนวนทั้งหมด 16 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.สิริพร ทองสุวรรณ   น.ส.สิริพร ทองสุวรรณ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นางอมรรัตน์ ศิริเวช   นางอมรรัตน์ ศิริเวช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายอนุรัตน์ จันทะเกิด   นายอนุรัตน์ จันทะเกิด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายสมพงษ์ พัลวัน   นายสมพงษ์ พัลวัน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

น.ส.โสดาพรรณ จันทสิทธิ์   น.ส.โสดาพรรณ จันทสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายอิสราวุฒิ สุวรรณรัตน์   นายอิสราวุฒิ สุวรรณรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นางนิตยา เสาร์ทอง   นางนิตยา เสาร์ทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายสัตยากร ถานะวัตร   นายสัตยากร ถานะวัตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายปกรณ์ ปกิรณะ   นายปกรณ์ ปกิรณะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายสุบิน อ่อนนุ่ม   นายสุบิน อ่อนนุ่ม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายฉัตรชัย เรืองศรี   นายฉัตรชัย เรืองศรี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

น.ส.สาวิตรี โสภาไฮ   น.ส.สาวิตรี โสภาไฮ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

น.ส.พิชญาอร สังข์สกุล   น.ส.พิชญาอร สังข์สกุล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

น.ส.ศศมน ก่อเกียรติขจร   น.ส.ศศมน ก่อเกียรติขจร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายรัชพงศ์ ฤาชา   นายรัชพงศ์ ฤาชา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  

นายธีร ทองประกอบ   นายธีร ทองประกอบ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเตย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th