ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.นวลจันทร์ พูลสวัสดิ์   น.ส.นวลจันทร์ พูลสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ   

 
  

น.ส.ถวิล ถนอมพันธ์   น.ส.ถวิล ถนอมพันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ   

 
  

น.ส.จิตรสุภาพร มาตพันนา   น.ส.จิตรสุภาพร มาตพันนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ   

 
  

นายสหรัฐ เดชแสง   นายสหรัฐ เดชแสง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th