ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี   นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายปริญญา ผดุงกิจ   นายปริญญา ผดุงกิจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นางดวงนภา สินวิสูตร   นางดวงนภา สินวิสูตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.สุพัชตา มันทิกะ   น.ส.สุพัชตา มันทิกะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายเอกชัย พละศักดิ์   นายเอกชัย พละศักดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.ณัฐกฤตา ชิงรัมย์   น.ส.ณัฐกฤตา ชิงรัมย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายวินัย กาวนอก   นายวินัย กาวนอก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์   นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นางสุขจิตต์ พิกุลทอง   นางสุขจิตต์ พิกุลทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายรังสรรค์ วรรณพิรุณ   นายรังสรรค์ วรรณพิรุณ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ   นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.มินตา เชื้อวงค์   น.ส.มินตา เชื้อวงค์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.สุรีฉาย บุญวงค์   น.ส.สุรีฉาย บุญวงค์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.ปวีณา ยอดเพชร   น.ส.ปวีณา ยอดเพชร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  

น.ส.ฉัตรลดา ไวการ   น.ส.ฉัตรลดา ไวการ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th