ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนวัดเทพพนาราม
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสมชาย สันติยากร   นายสมชาย สันติยากร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  

นางณัฏฐณิชา ประวันนัง   นางณัฏฐณิชา ประวันนัง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  

น.ส.วราภรณ์ เขียวสด   น.ส.วราภรณ์ เขียวสด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  

นายภูวภัทร อ่ำองอาจ   นายภูวภัทร อ่ำองอาจ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  

นายเอกราช หงษ์สำโรง   นายเอกราช หงษ์สำโรง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเทพพนาราม   

 
  



เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th