ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนสียัดพัฒนา
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ว่าที่ร.ต.ฐปนนท ยิ่งชนะ   ว่าที่ร.ต.ฐปนนท ยิ่งชนะ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสียัดพัฒนา   

 
  

น.ส.พัชรินทร์ คะเสนา   น.ส.พัชรินทร์ คะเสนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสียัดพัฒนา   

 
  

นายสมยศ ฤทธิรณสกุล   นายสมยศ ฤทธิรณสกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสียัดพัฒนา   

 
  

นายสมคิด สมดี   นายสมคิด สมดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสียัดพัฒนา   

 
  

น.ส.จันทิมา มุลาลินน์   น.ส.จันทิมา มุลาลินน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสียัดพัฒนา   

 
  

นางวิรัลยุพา พรมโสภา   นางวิรัลยุพา พรมโสภา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสียัดพัฒนา   

 
  

นายประพันธ์ แสนจันทร์   นายประพันธ์ แสนจันทร์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสียัดพัฒนา   

 
  

น.ส.สุกัญญา ประชุมคุณ   น.ส.สุกัญญา ประชุมคุณ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสียัดพัฒนา   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th