ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านกรอกสะแก
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ   นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก   

 
  

นางนฤมล ชื้นเย็นดี   นางนฤมล ชื้นเย็นดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก   

 
  

นายสายัน แสนสุข   นายสายัน แสนสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก   

 
  

น.ส.พิทยา ศรีพิมพ์   น.ส.พิทยา ศรีพิมพ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th