ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี   นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นางวราภร พรมกอง   นางวราภร พรมกอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นางกันต์สินี พิมพ์โปร่ง   นางกันต์สินี พิมพ์โปร่ง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายบำรุงศักดิ์ ทาราชไทย   นายบำรุงศักดิ์ ทาราชไทย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายชัยณรงค์ โตนวล   นายชัยณรงค์ โตนวล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

น.ส.นวนันท์ ริพล   น.ส.นวนันท์ ริพล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายริพล ภูจริต   นายริพล ภูจริต

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์   นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นายนรากร เกตุแก้ว   นายนรากร เกตุแก้ว

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

น.ส.สุธารี รชตธำมรงค์   น.ส.สุธารี รชตธำมรงค์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

น.ส.พรพรรณ พรมลา   น.ส.พรพรรณ พรมลา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  

นางบุษรัตน์ ทิพวรรณ   นางบุษรัตน์ ทิพวรรณ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th