ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
จำนวนทั้งหมด 16 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายนิรันดร์ เรือนอินทร์   นายนิรันดร์ เรือนอินทร์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  ::แสดงภาพที่หน้าแรกเว็บไซต์

นายประสิทธิ์ ขวัญนอน   นายประสิทธิ์ ขวัญนอน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นายมาโนช คงเมือง   นายมาโนช คงเมือง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.สุดารัตน์ เชิดชู   น.ส.สุดารัตน์ เชิดชู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นายภิรวัฒน์ มณีเลิศ   นายภิรวัฒน์ มณีเลิศ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางนุชรี ศรีแสน   นางนุชรี ศรีแสน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางกนกพร โภควัฒน์สกุล   นางกนกพร โภควัฒน์สกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.พัชลีญา ไชยขันธ์   น.ส.พัชลีญา ไชยขันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.สุดารัตน์ ปานแก้ว   น.ส.สุดารัตน์ ปานแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางปาลิดา สินศิริ   นางปาลิดา สินศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางพัชรี ไชยกำบัง   นางพัชรี ไชยกำบัง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางวาสนา ชุมพังงา   นางวาสนา ชุมพังงา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นางชรินทร์ทิพย์ เจริญทอง   นางชรินทร์ทิพย์ เจริญทอง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.ณิชาพัฒณ์ ใจอาษา   น.ส.ณิชาพัฒณ์ ใจอาษา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

นายยุทธภูมิ ดวงสุภา   นายยุทธภูมิ ดวงสุภา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  

น.ส.กาญจนาพร เสียงกลม   น.ส.กาญจนาพร เสียงกลม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th