ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านวังหิน
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายวิเชียร นิกรประเสริฐ   นายวิเชียร นิกรประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.สุทธาวัลย์ ผึ่งสอาด   น.ส.สุทธาวัลย์ ผึ่งสอาด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.วรรณภา วงเวียน   น.ส.วรรณภา วงเวียน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.เตือนทิวา ด่านตรวจสัตว์   น.ส.เตือนทิวา ด่านตรวจสัตว์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.สุดาวัลย์ แซ่เตียว   น.ส.สุดาวัลย์ แซ่เตียว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นายเด่นชัย ศรีหาตา   นายเด่นชัย ศรีหาตา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.ทิวา อาษาดี   น.ส.ทิวา อาษาดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นางทองพูล โสภารุณ   นางทองพูล โสภารุณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นายปกรณ์ กรึ่มกระโทก   นายปกรณ์ กรึ่มกระโทก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นายประดิษฐ์ จันบัวลา   นายประดิษฐ์ จันบัวลา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

นายสุชาติ สมานรักษ์   นายสุชาติ สมานรักษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.ช่อเพชร แสนหาญ   น.ส.ช่อเพชร แสนหาญ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  

น.ส.วันทนีย์ เอี่ยมพินิจ   น.ส.วันทนีย์ เอี่ยมพินิจ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านวังหิน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th