ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายราชัน เทวัน   นายราชัน เทวัน

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.พัทธวรรณ กุติการณ์   น.ส.พัทธวรรณ กุติการณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นางพภัสสรณ์ เกษมสวัสดิ์   นางพภัสสรณ์ เกษมสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศ   นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.สุวรรณภา สง่างาม   น.ส.สุวรรณภา สง่างาม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นางสุพิศ เบ็ญมาศ   นางสุพิศ เบ็ญมาศ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นายสิร์ปพัศ เกษมสวัสดิ์   นายสิร์ปพัศ เกษมสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นางปาริชาติ บุญมาก   นางปาริชาติ บุญมาก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.นพรัตน์ เดชบุญ   น.ส.นพรัตน์ เดชบุญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.เกศรินทร์ พรมวงศ์   น.ส.เกศรินทร์ พรมวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.วาสนา โอสถประสาท   น.ส.วาสนา โอสถประสาท

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.อรอนงค์ สิงห์ขรณ์   น.ส.อรอนงค์ สิงห์ขรณ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นายธนพล ทวิชัย   นายธนพล ทวิชัย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

นายปิยดนัย สมสีนวน   นายปิยดนัย สมสีนวน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  

น.ส.เพ็ญประภา ปั้นเจริญ   น.ส.เพ็ญประภา ปั้นเจริญ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th