ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางจำลอง สุขแก้ว   นางจำลอง สุขแก้ว

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นางบุญนำ พ่วงพันดี   นางบุญนำ พ่วงพันดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.สุปราณี น้ำรัก   น.ส.สุปราณี น้ำรัก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.นุสรา ทองอินทร์   น.ส.นุสรา ทองอินทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นายบัณฑิต วงศ์สุรินทร์   นายบัณฑิต วงศ์สุรินทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.แววดาว ทับลา   น.ส.แววดาว ทับลา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.จงกลณี ฮานาฟี   น.ส.จงกลณี ฮานาฟี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นางพจนีย์ อินทร์แก้ว   นางพจนีย์ อินทร์แก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นางสธนี เรืองสวัสดิ์   นางสธนี เรืองสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นายเจน พ่วงพันดี   นายเจน พ่วงพันดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.วรรณภรณ์ ดาษดา   น.ส.วรรณภรณ์ ดาษดา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.ศิรินภา สาจันทึก   น.ส.ศิรินภา สาจันทึก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.กาญจนา นามพิชัย   น.ส.กาญจนา นามพิชัย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.อังคณา เย็นสวัสดิ์   น.ส.อังคณา เย็นสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

ว่าที่ร.ต.หญิงอำภา กุลบุตร   ว่าที่ร.ต.หญิงอำภา กุลบุตร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

น.ส.พิมพ์รำไพ พิศเพ็ง   น.ส.พิมพ์รำไพ พิศเพ็ง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  

นายพงษ์ศักดิ์ ดอนผา   นายพงษ์ศักดิ์ ดอนผา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th