ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านเทพประทาน
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสุพัฒน์ ตลอดภพ   นายสุพัฒน์ ตลอดภพ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.สุภารัตน์ ทวีพันธ์   น.ส.สุภารัตน์ ทวีพันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

นางกาญจนา ผลบุภพ   นางกาญจนา ผลบุภพ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.สุพรรนี มอญใหม   น.ส.สุพรรนี มอญใหม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ณัฐชญา เภาตนะ   น.ส.ณัฐชญา เภาตนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ณัชรีย์ ดีงาม   น.ส.ณัชรีย์ ดีงาม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

นายวีรวัฒน์ แสงลี   นายวีรวัฒน์ แสงลี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ศุธิสา ทัพซ้าย   น.ส.ศุธิสา ทัพซ้าย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ขวัญจิตร เนียมหอม   น.ส.ขวัญจิตร เนียมหอม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.พรพิมล ยศ   น.ส.พรพิมล ยศ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  

น.ส.ศุภรักษ์ สีดา   น.ส.ศุภรักษ์ สีดา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเทพประทาน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th