ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายกมล	วุ่นหนู   นายกมล วุ่นหนู

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

  ::ประธานเขตคุณภาพ
  ::แสดงภาพที่หน้าแรกเว็บไซต์

นายสำราญ	ทวีชาติ   นายสำราญ ทวีชาติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

นางงามนิจ	เกิดขาว   นางงามนิจ เกิดขาว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

นางยุพิน	อินทไทร   นางยุพิน อินทไทร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

น.ส.รื่นจิต	พัฒนยินดี   น.ส.รื่นจิต พัฒนยินดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

น.ส.ปัทมพร	พงษ์เพชร   น.ส.ปัทมพร พงษ์เพชร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

นายดำรงค์	ถึงดี   นายดำรงค์ ถึงดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  

นายจักรพันธ์	บังคะดานรา   นายจักรพันธ์ บังคะดานรา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th