ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนบ้านไร่ดอน
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	มนตรี	รัฐประเสริฐ   นาย มนตรี รัฐประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

นาง	สาหร่าย	ทองคำ   นาง สาหร่าย ทองคำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

น.ส.	สุวจี	แก้วคำ   น.ส. สุวจี แก้วคำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

น.ส.	ลลิตา	กลั้งกลาง   น.ส. ลลิตา กลั้งกลาง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

นาง	จันทร์เพ็ญ	ยันตะพลา   นาง จันทร์เพ็ญ ยันตะพลา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

นาง	สุวิมล	ไชยฤทธิ์   นาง สุวิมล ไชยฤทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  

นาง	มณเฑียร	ตันพานิชกุล   นาง มณเฑียร ตันพานิชกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านไร่ดอน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th