ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	เสาวคนธ์	นิรมล   น.ส. เสาวคนธ์ นิรมล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาง	กนกรัตน์	ชัยสุทธิกุลรัตน์   นาง กนกรัตน์ ชัยสุทธิกุลรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาง	ธัณญภรณ์	พันทนา   นาง ธัณญภรณ์ พันทนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาง	สุนิสา	ใจบุญ   นาง สุนิสา ใจบุญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาย	ชาญชัย	มีสุทธิ   นาย ชาญชัย มีสุทธิ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาง	วิภา	พิเนตร   นาง วิภา พิเนตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาย	ฐาปนา	ศรีหะ   นาย ฐาปนา ศรีหะ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th