ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	อิสระพงศ์	ละออภักตร์   นาย อิสระพงศ์ ละออภักตร์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  

น.ส.	สมพร	วินิจฉัย   น.ส. สมพร วินิจฉัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  

นาง	ณภัค	เจริญจิตร   นาง ณภัค เจริญจิตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  

น.ส.	นันทสรณ์	จันทร์ไพร   น.ส. นันทสรณ์ จันทร์ไพร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  

นาย	อุทิศ	นาประทุม   นาย อุทิศ นาประทุม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th