ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนวัดนาน้อย
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	มนัสนันท์	วงชารีธนภัทร์   น.ส. มนัสนันท์ วงชารีธนภัทร์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

น.ส.	วรรณพร	อภิธรรมวิวัฒน์   น.ส. วรรณพร อภิธรรมวิวัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

นาย	ทวน	แสงกระจ่าง   นาย ทวน แสงกระจ่าง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

น.ส.	ธัญนันท์	มิ่งขำ   น.ส. ธัญนันท์ มิ่งขำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

น.ส.	อุไรวรรณ	มานาค   น.ส. อุไรวรรณ มานาค

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

นาง	ชุติมณฑน์	โชครวย   นาง ชุติมณฑน์ โชครวย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th