ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	โกศล	วรพุฒ   นาย โกศล วรพุฒ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน   

 
  

นาง	นันทพัทธ์	ปรีชากุล   นาง นันทพัทธ์ ปรีชากุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน   

 
  

นาย	สุรศักดิ์	แซ่ตั๊น   นาย สุรศักดิ์ แซ่ตั๊น

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน   

 
  

น.ส.	นงค์นุช	อังคะศิริ   น.ส. นงค์นุช อังคะศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th