ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	ศรัณย์ประวีร์	พูนณรงค์   น.ส. ศรัณย์ประวีร์ พูนณรงค์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  

น.ส.	อารยา	ตันพิกุล   น.ส. อารยา ตันพิกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  

นาง	รัศมี	มีเดช   นาง รัศมี มีเดช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  

นาย	อิฐ	พึ่งเกษม   นาย อิฐ พึ่งเกษม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  

นาง	จิตรลดา	พึ่งเกษม   นาง จิตรลดา พึ่งเกษม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th