ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนบ้านหนองหว้า
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	พีระพงศ์	ณัฐคุณานนท์   นาย พีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาย	เฉลิมเกียรติ	เกตุวิมล   นาย เฉลิมเกียรติ เกตุวิมล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

น.ส.	เอื้อมพร	วงษ์บัณฑิตย์   น.ส. เอื้อมพร วงษ์บัณฑิตย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาย	ปรีชา	ทองดี   นาย ปรีชา ทองดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

น.ส.	ราตรี	พูนเพิ่ม   น.ส. ราตรี พูนเพิ่ม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาย	ถนอม	ยันตนะ   นาย ถนอม ยันตนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาง	ประไพ	บุญยานุเคราะห์   นาง ประไพ บุญยานุเคราะห์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาง	อรอนงค์	นคร   นาง อรอนงค์ นคร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  

นาง	ละอองดาว	วระชุน   นาง ละอองดาว วระชุน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองหว้า   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th