ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดดอนทอง
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	กัญญา	สละชั่ว   นาง กัญญา สละชั่ว

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	ประภาพร	มั่นเจริญ   นาง ประภาพร มั่นเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	สมศรี	พงจรูญ   นาง สมศรี พงจรูญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	สุธาทิพย์	กองอังกาบ   นาง สุธาทิพย์ กองอังกาบ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	เต็มศิริ	โคมเดือน   นาง เต็มศิริ โคมเดือน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	สมควร	พันธุ์ไม้   นาง สมควร พันธุ์ไม้

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	สุนทรี	เอกวัตร์   นาง สุนทรี เอกวัตร์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th