ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	เสถียร	พรหมโลก   นาย เสถียร พรหมโลก

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  

น.ส.	ฉัตรแก้ว	กิตติคุณ   น.ส. ฉัตรแก้ว กิตติคุณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  

นาง	เพ็ญศรี	สุวรรณโกมุท   นาง เพ็ญศรี สุวรรณโกมุท

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  

นาง	สมจิตร	วัฒกชัย   นาง สมจิตร วัฒกชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  

นาย	ธันยวัฒน์	สารกูล   นาย ธันยวัฒน์ สารกูล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th