ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดธารพูด
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	พงษ์ศักดิ์	โพธิ์งาม   นาย พงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

น.ส.	กรธิมา	นงค์จิตร์   น.ส. กรธิมา นงค์จิตร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาย	ชลทิศ	ชลานุเคราะห์   นาย ชลทิศ ชลานุเคราะห์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาง	อารีย์	เอี่ยมยิ้ม   นาง อารีย์ เอี่ยมยิ้ม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาง	ปิยะภัทร	สุดแสง   นาง ปิยะภัทร สุดแสง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

น.ส.	วรรณา	เชื้อเชิง   น.ส. วรรณา เชื้อเชิง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาง	จินตนา	เขตรใหญ่   นาง จินตนา เขตรใหญ่

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  

นาง	สุนันท์	จันทสี   นาง สุนันท์ จันทสี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดธารพูด   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th