ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดบ้านซ่อง
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ปัญญวัฒน์	ธรรมเจริญจินดา   นาย ปัญญวัฒน์ ธรรมเจริญจินดา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

น.ส.	สุฑามาศ	รอดอุดม   น.ส. สุฑามาศ รอดอุดม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

น.ส.	ณัฐติมา	สง่าวงษ์   น.ส. ณัฐติมา สง่าวงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	กุลไลย	ภู่พนมภูมิ   นาง กุลไลย ภู่พนมภูมิ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	อัญชุลี	ทองขาว   นาง อัญชุลี ทองขาว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	กาญจนา	อารีรอบ   นาง กาญจนา อารีรอบ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	ราตรี	พงศ์ประยูร   นาง ราตรี พงศ์ประยูร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	อารีย์	บุตรแสนโคตร   นาง อารีย์ บุตรแสนโคตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

น.ส.	ชาลิสา	จอมพระ   น.ส. ชาลิสา จอมพระ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	จินตนา	ทองสะอาด   นาง จินตนา ทองสะอาด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th