ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดหนองปรือ
จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	ปวริศา	พลบุญ   น.ส. ปวริศา พลบุญ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปรือ   

 
  

นาง	อุ่นจิต	พิทธไชย   นาง อุ่นจิต พิทธไชย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปรือ   

 
  

นาง	อารีย์	อินทรัตนภา   นาง อารีย์ อินทรัตนภา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปรือ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th