ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	ดวงใจ	ชัยสิทธิ์   นาง ดวงใจ ชัยสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว   

 
  

นาย	จตุรภัทร	ปริยาภัทรสกุล   นาย จตุรภัทร ปริยาภัทรสกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว   

 
  

นาง	บุญนำ	คำวงษ์   นาง บุญนำ คำวงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว   

 
  

น.ส.	สงบ	ระวิโรจน์   น.ส. สงบ ระวิโรจน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว   

 
  

นาง	พิศมัย	กิตติพัฒนกุล   นาง พิศมัย กิตติพัฒนกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว   

 
  

น.ส.	ศันสนีย์	ไชยฤทธิ์   น.ส. ศันสนีย์ ไชยฤทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว   

 
  

น.ส.	อ้อย	สุขจิตร์   น.ส. อ้อย สุขจิตร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว   

 
  

น.ส.	อริษรา	พึ่งเกษม   น.ส. อริษรา พึ่งเกษม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th