ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	พาณี	เกตุกูล   นาง พาณี เกตุกูล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  

นาง	อิสรีย์	สุขะ   นาง อิสรีย์ สุขะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  

นาย	มนูญ	จันทร์ตรา   นาย มนูญ จันทร์ตรา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  

น.ส.	นุกูล	ทวีพงศ   น.ส. นุกูล ทวีพงศ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  

นาง	วาทินี	ศรีเกษม   นาง วาทินี ศรีเกษม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th