ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ณรงค์	นิยมสุข   นาย ณรงค์ นิยมสุข

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาง	ขวัญใจ	ปรีชาชีววัฒน์   นาง ขวัญใจ ปรีชาชีววัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาย	ศุภกร	ขันธ์คามโภชก์   นาย ศุภกร ขันธ์คามโภชก์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

น.ส.	กนกวรรณ	ใสสะอาด   น.ส. กนกวรรณ ใสสะอาด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาง	เกร็จวลี	สิทธิโสภาสกุล   นาง เกร็จวลี สิทธิโสภาสกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาย	ดำรง	ภู่ทิม   นาย ดำรง ภู่ทิม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาย	จำรัส	ท้าวเพ็ชร์   นาย จำรัส ท้าวเพ็ชร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  

นาง	สายหยุด	อินทร์อำนวย   นาง สายหยุด อินทร์อำนวย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th