ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านชำขวาง
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สุนทร	เกียรติสถิตกุล   นาย สุนทร เกียรติสถิตกุล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านชำขวาง   

 
  

น.ส.	ยุพิน	ไชยรินทร์   น.ส. ยุพิน ไชยรินทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านชำขวาง   

 
  

นาง	รจนา	ไชยกาล   นาง รจนา ไชยกาล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านชำขวาง   

 
  

นาย	เทวัญ	วิมลสถิตย์   นาย เทวัญ วิมลสถิตย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านชำขวาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th