ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านปรือวาย
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	มนตรี	ประการะสังข์   นาย มนตรี ประการะสังข์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

น.ส.	วัชราภรณ์	เนติภัทรรักษ์   น.ส. วัชราภรณ์ เนติภัทรรักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

น.ส.	สุรีพร	ตันเต็ง   น.ส. สุรีพร ตันเต็ง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

นาง	ณชาภัช	ธีรานันท์   นาง ณชาภัช ธีรานันท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

น.ส.	นุชจรี	สวัสดิ์วงศ์   น.ส. นุชจรี สวัสดิ์วงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

นาง	สมใจ	ณ บางช้าง   นาง สมใจ ณ บางช้าง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

น.ส.	นัทยา	ศรีสวัสดิ์   น.ส. นัทยา ศรีสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  

นาย	อธิวัฒน์	เตชะพุฒ   นาย อธิวัฒน์ เตชะพุฒ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปรือวาย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th