ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านม่วงโพรง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	วิภารัตน์	บุญเลิศอุทัย   นาง วิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  

นาง	เกษแก้ว	สุวรรณเกิดผล   นาง เกษแก้ว สุวรรณเกิดผล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  

นาง	จารุนันท์	สารกูล   นาง จารุนันท์ สารกูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  

นาง	สุพิน	สมศรี   นาง สุพิน สมศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  

น.ส.	กมลชนก	กลีบมณฑา   น.ส. กมลชนก กลีบมณฑา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th