ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านหนองกลางดง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สาคร	เนียมบุญเจือ   นาย สาคร เนียมบุญเจือ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  

น.ส.	นฤมล	เชิดงาม   น.ส. นฤมล เชิดงาม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  

น.ส.	นิภา	สิงห์เจริญ   น.ส. นิภา สิงห์เจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  

น.ส.	ดาวใจ	วงศิลา   น.ส. ดาวใจ วงศิลา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  

น.ส.	ทิพย์กัญญา	จันทร์ศรี   น.ส. ทิพย์กัญญา จันทร์ศรี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th