ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านหนองเหียง
จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	รุ่งทิพย์	สวมไธสง   นาง รุ่งทิพย์ สวมไธสง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองเหียง   

 
  

นาย	ธนิต	รัตนศักดิ์ดา   นาย ธนิต รัตนศักดิ์ดา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองเหียง   

 
  

นาง	สิริกร	จั่วจันทึก   นาง สิริกร จั่วจันทึก

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองเหียง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th