ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านหนองแสง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	บุญเชิด	รัตนดี   นาย บุญเชิด รัตนดี

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  

นาง	ขนิษฐา	จันทะราช   นาง ขนิษฐา จันทะราช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  

นาง	จรีรัตน์	นิยมสุข   นาง จรีรัตน์ นิยมสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  

น.ส.	รุจิรา	เพียรพิจิตร   น.ส. รุจิรา เพียรพิจิตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  

นาง	สุกัลยา	นพเกตุ   นาง สุกัลยา นพเกตุ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองแสง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th