ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านห้วยหิน
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สมหวัง	เบ็ญมาศ   นาย สมหวัง เบ็ญมาศ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

นาง	ประภา	ขุนขจี   นาง ประภา ขุนขจี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.	สุวารี	วงษ์กำภู   น.ส. สุวารี วงษ์กำภู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  

น.ส.	น้ำทิพย์	ดุษฎี   น.ส. น้ำทิพย์ ดุษฎี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยหิน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th