ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนวัดลำมหาชัย
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	กิตติพงษ์	ศิริเมือง   นาย กิตติพงษ์ ศิริเมือง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาย	ธรรมรัตน์	สุขะ   นาย ธรรมรัตน์ สุขะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

น.ส.	จุฬาพร	แก้วเสนา   น.ส. จุฬาพร แก้วเสนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาย	มณู	แจ่มจำรัส   นาย มณู แจ่มจำรัส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

น.ส.	เฉลิมศรี	เทพสาตรา   น.ส. เฉลิมศรี เทพสาตรา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาย	สนชัย	กิตติพัฒนกุล   นาย สนชัย กิตติพัฒนกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาง	โศภิษฐ์	สุขสำราญ   นาง โศภิษฐ์ สุขสำราญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาย	อนันต์	นันทวิชิต   นาย อนันต์ นันทวิชิต

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

นาง	อรุณี	แจ่มจำรัส   นาง อรุณี แจ่มจำรัส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  

น.ส.	วรัญช์ธิตา	ธูปหอม   น.ส. วรัญช์ธิตา ธูปหอม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลำมหาชัย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th