ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สุรพล	บริสัย   นาย สุรพล บริสัย

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์   

 
  

น.ส.	เบญจมาศ	เพลินฤทธิ์   น.ส. เบญจมาศ เพลินฤทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์   

 
  

นาง	โสภา	นพสมบูรณ์   นาง โสภา นพสมบูรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์   

 
  

น.ส.	จิราภรณ์	ตันเต็ง   น.ส. จิราภรณ์ ตันเต็ง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th