ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนบ้านห้วยพลู
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ชิต	นพเกียรติ   นาย ชิต นพเกียรติ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาง	เสาวณิต	ทาศรีภู   นาง เสาวณิต ทาศรีภู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาง	นงลักษณ์	เจริญฐานะ   นาง นงลักษณ์ เจริญฐานะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาง	สุรภี	กฤษณา   นาง สุรภี กฤษณา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาย	มานัส	กฤษณา   นาย มานัส กฤษณา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

น.ส.	ชนากานต์	เชาวลิต   น.ส. ชนากานต์ เชาวลิต

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  

นาย	จรูญ	จันทร์ต้น   นาย จรูญ จันทร์ต้น

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านห้วยพลู   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th