ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดบึงกระจับ
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	ทองสุข	เตียรักษา   น.ส. ทองสุข เตียรักษา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาย	ภูมิสิษฐ์	ยุทธพิชญเปรม   นาย ภูมิสิษฐ์ ยุทธพิชญเปรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาง	นวรัตน์	เจริญ   นาง นวรัตน์ เจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาย	วิษณุ	ไชยฤทธิ์   นาย วิษณุ ไชยฤทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาง	สุภารัตน์	นิยมสุข   นาง สุภารัตน์ นิยมสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาง	ไพเราะ	ไชยฤทธิ์   นาง ไพเราะ ไชยฤทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

น.ส.	พิมพ์ใจ	เครือเนตร   น.ส. พิมพ์ใจ เครือเนตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  

นาง	สุรี	สุขสำราญ   นาง สุรี สุขสำราญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบึงกระจับ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th