ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดสระสองตอน
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	ละอองดาว	หยุดรัตน์   นาง ละอองดาว หยุดรัตน์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	นาถญาณินท์	พิพัฒน์ปกิตกุล   นาง นาถญาณินท์ พิพัฒน์ปกิตกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	มณเฑียร	ทิพย์โอรา   นาง มณเฑียร ทิพย์โอรา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	นฤมล	ผลยิ่ง   นาง นฤมล ผลยิ่ง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	สุกัญญา	สระบุรินทร์   นาง สุกัญญา สระบุรินทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  

นาง	มารศรี	นพรัตน์   นาง มารศรี นพรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสระสองตอน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th