ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดหนองบัว
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ประดิษฐ	นพรัตน์   นาย ประดิษฐ นพรัตน์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	วารี	โรจน์ชีวินสุภร   นาง วารี โรจน์ชีวินสุภร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	ปิยวรรณ	ตันยะกุล   นาง ปิยวรรณ ตันยะกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

น.ส.	ประไพพร	สืบเทพ   น.ส. ประไพพร สืบเทพ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	เพ็ญจันทร์	สมัครช่วย   นาง เพ็ญจันทร์ สมัครช่วย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	อนงค์	ระเบียบ   นาง อนงค์ ระเบียบ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  

นาง	ศรีสุดา	สุคัญธารุณ   นาง ศรีสุดา สุคัญธารุณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองบัว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th